Λαγός, αρσενικός

Τάξη: Λαγόμορφα
Order: Lagomorpha
Οικογένεια: Λαγοί- Κουνέλια
Family: Leporidae
Ονομασία: Λαγός,αρσενικός
Scientific Name: Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Common Name: European hare

Scroll to Top
Scroll to Top