Λαζουροπαπαδίτσα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Παπαδίτσες-Παρίδαι
Family: Paridae
Ονομασία: Λαζουροπαπαδίτσα
Scientific Name: Parus cyanus (Pallas, 1770)
Common Name: Azure Tit

Scroll to Top
Scroll to Top