Λαμπροβούτι

Τάξη: Καλυμβομορφα
Order: Gaviiformes
Οικογένεια: Θαλασσοβούτια
Family: Gaviidae
Ονομασία: Λαμπροβούτι
Scientific Name: Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Common Name: Arctic Loon

Scroll to Top
Scroll to Top