Λαπωνοτσίχλονο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Λαπωνοτσίχλονο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Lapland Longspur

Scroll to Top
Scroll to Top