Λεπτόραμφος Γλάρος

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Λεπτόραμφος Γλάρος
Scientific Name: Larus genei (Breme, 1839)
Common Name: Slender billed Gull

Scroll to Top
Scroll to Top