Λεπτόραμφος Κέπφος

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: ΑΛΚΕΣ
Family: Alcidae
Ονομασία: Λεπτόραμφος Κέπφος
Scientific Name: Uria aalge (Pontoppidan, 1763)
Common Name: Common Murre

Scroll to Top
Scroll to Top