Λευκός Πελαργός, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Πελαργίδαι (ΠΕΛΑΡΓΟΙ)
Family: Ciconiidae
Ονομασία: Λευκός Πελαργός, ώριμο
Scientific Name: Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Common Name: White Stork

Scroll to Top
Scroll to Top