Λευκόφτερος Σταυρομύτης, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Λευκόφτερος Σταυρομύτης, αρσενικό
Scientific Name: Loxia leucoptera (C. L. Brehm, 1827)
Common Name: Two-barred Crossbill

Scroll to Top
Scroll to Top