Λευκόχηνα, μπλε ποικιλία (Γαλάζια χήνα)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Λευκόχηνα, μπλε ποικιλία (Γαλάζια χήνα)
Scientific Name: Anser caerulescens (Linnaeus, 1758)
Common Name: Snow Goose

Scroll to Top
Scroll to Top