Λιβαδοκελάδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σεισοπυγίδαι (Κελάδες-Σουσουράδες)
Family: Motacillidae
Ονομασία: Λιβαδοκελάδα
Scientific Name: Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Meadow Pipit

Scroll to Top
Scroll to Top