Λιβαδόκιρκος, αρσενικό

Τάξη: Αρπακτικά
Order: Accipitriformes
Οικογένεια: Αετοί – Αετίδαι
Family: Accipitridae
Ονομασία: Λιβαδόκιρκος, αρσενικό
Scientific Name: Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Montagu’s Harrier

Scroll to Top
Scroll to Top