Λούγαρο, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Λούγαρο, θηλυκό
Scientific Name: Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Siskin

Scroll to Top
Scroll to Top