Μανγκούστα (Ιχνεύμων) με κόμπρα

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ερπήστες
Family: Herpestidae
Ονομασία: Μανγκούστα (Ιχνεύμων) με κόμπρα
Scientific Name: Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758)
Common Name: Egyptian mongoose with cobra

Scroll to Top
Scroll to Top