Μανδαρίνος, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Μανδαρίνος, αρσενικό
Scientific Name: Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Common Name: Mandarin Duck

Scroll to Top
Scroll to Top