Μαργαριτοφόρο στρείδι

Τάξη: Pterioida
Order: Pterioida
Οικογένεια: Pteriidae
Family: Pteriidae
Ονομασία: Μαργαριτοφόρο στρείδι
Scientific Name: Pinctada radiata (Leach, 1814)
Common Name: Rayed Pearl Oyster

Scroll to Top
Scroll to Top