Μαυρογλάρονο, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρονίδαι – ΓΛΑΡΟΝΙΑ
Family: Sternidae
Ονομασία: Μαυρογλάρονο, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black Tern

Scroll to Top
Scroll to Top