Μαυροκέφαλη Πάπια (αρσενικό – θηλυκό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι -Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Μαυροκέφαλη Πάπια (αρσενικό – θηλυκό)
Scientific Name: Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tuffed Duck

Scroll to Top
Scroll to Top