Μαυροκέφαλος γλάρος, καλοκαιρινό πτέρωμα, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι-Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Μαυροκέφαλος γλάρος, καλοκαιρινό πτέρωμα, ώριμο
Scientific Name: Larus melanocephalus (Temminck, 1820)
Common Name: Mediterrannean Gull

Scroll to Top
Scroll to Top