Μαυρολαίμης, αρσενικό-θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Μυγοθήρες
Family: Muscicapidae
Ονομασία: Μαυρολαίμης, αρσενικό-θηλυκό
Scientific Name: Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Stonechat

Scroll to Top
Scroll to Top