Μαυροπετρόκλης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Μυγοθήρες
Family: Muscicapidae
Ονομασία: Μαυροπετρόκλης
Scientific Name: Oenanthe leucura (J. F. Gmelin, 1789)
Common Name: Black wheatear

Scroll to Top
Scroll to Top