Μαυροποντικός,θηλυκό

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rοdentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Μαυροποντικός,θηλυκό
Scientific Name: Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black rat

Scroll to Top
Scroll to Top