Μαυροποντικός, αρσενικό

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Μαυροποντικός, αρσενικό
Scientific Name: Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black rat

Scroll to Top
Scroll to Top