Μαυροψάρονο

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Ψαρόνια -Ψαρίδαι
Family: Sturnidae
Ονομασία: Μαυροψάρονο
Scientific Name: Sturnus unicolor (Temminck, 1820 )
Common Name: Spotless Starling

Scroll to Top
Scroll to Top