Μαυρόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Μαυρόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Scoter

Scroll to Top
Scroll to Top