Μαχητής, αρσενικό, ώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Μαχητής, αρσενικό, ώριμο
Scientific Name: Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Common Name: Ruff

Scroll to Top
Scroll to Top