Μαύρο Καναρίνι, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Μαύρο Καναρίνι, αρσενικό
Scientific Name: Serinus pusillus (Pallas, 1811)
Common Name: Red- fronted Serin

Scroll to Top
Scroll to Top