Μεγάλη Ωτίδα, θηλυκό

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Ωτίδες – Ωτιδίδαι
Family: Otididae
Ονομασία: Μεγάλη Ωτίδα, θηλυκό
Scientific Name: Otis tarda (Linnaeus, 1758 )
Common Name: Great Bustard

Scroll to Top
Scroll to Top