Μεθυσμένο

Τάξη: Arcoida
Order: Arcoida
Οικογένεια: Μηλοκύδωνα
Family: Glycymeridae
Ονομασία: Μεθυσμένο
Scientific Name: Glycymeris bimaculata (Poli, 1795)
Common Name: Two-spotted Bittersweet

Scroll to Top
Scroll to Top