Μελανόγλαρος, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι – Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Μελανόγλαρος, ώριμο
Scientific Name: Larus fuscus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Lesser Black-backed Gull

Scroll to Top
Scroll to Top