Μελισσοφάγος (Ευρωπαϊκός)

Τάξη: Κορακιόμορφα
Order: Coraciiformes
Οικογένεια: Μελισσοφάγοι – Μεροπίδαι
Family: Meropidae
Ονομασία: Μελισσοφάγος (Ευρωπαϊκός)
Scientific Name: Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Bee-Eater

Scroll to Top
Scroll to Top