Μεσογειακή χελώνα

Τάξη: Χελώνια
Order: Testudines
Οικογένεια: Γεωχελωνίδαι
Family: Testudinidae
Ονομασία: Μεσογειακή Χελώνα
Scientific Name: Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Common Name: Hermann’s Tortoise

Scroll to Top
Scroll to Top