Μικροποντικός

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Μικροποντικός
Scientific Name: Micromys minutus (Pallas, 1771)
Common Name: Harvest mouse

Scroll to Top
Scroll to Top