Μικροπουλάδα, θηλυκό

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Μικροπουλάδα, θηλυκό
Scientific Name: Porzana parva (Scopoli, 1769)
Common Name: Little Crake

Scroll to Top
Scroll to Top