Μικροτυφλοποντικός

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Μικροτυφλοποντικός
Scientific Name: Νanospalax leucodon
Common Name: Lesser mole rat

Scroll to Top
Scroll to Top