Μοσχόμυς

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Μοσχόμυς
Scientific Name: Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Muskrat

Scroll to Top
Scroll to Top