Μουστακαλής αρσενικό – θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τιμαλιίδαι
Family: Timaliidae
Ονομασία: Μουστακαλής αρσενικό – θηλυκό
Scientific Name: Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Bearded Tit

Scroll to Top
Scroll to Top