Μουστακογλάρονο, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρόνια – Γλαρονίδαι
Family: Sternidae
Ονομασία: Μουστακογλάρονο, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
Common Name: Whiskered Tern

Scroll to Top
Scroll to Top