Μπάκακας ή Λιμνοβάτραχος

Τάξη: Άνουρα
Order: Anuri
Οικογένεια: Ρανίδες
Family: Ranidae
Ονομασία: Μπάκακας ή Λιμνοβάτραχος
Scientific Name: Rana ridibunda (Pallas, 1771)
Common Name: Frog Toat

Scroll to Top
Scroll to Top