Μπλέ-γκρί Φασιανός, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι – Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Μπλέ-γκρί Φασιανός, αρσενικό
Scientific Name: Crossoptilon auritum (Pallas, 1811)
Common Name: Blue- Eared Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top