Μπλέ – κίτρινο Μακάου, Ν.Αμερική

Τάξη: Ψιτακόμορφα
Order: Psittaciformes
Οικογένεια: Ψιτακίδαι
Family: Psittacidae
Ονομασία: Μπλέ – κίτρινο Μακάου, Ν.Αμερική
Scientific Name: Ara ararauna (Linnaeus, 1758)
Common Name: Blue and Yellow Macaw

Scroll to Top
Scroll to Top