Μπλε – Γκρι Φασιανός, θηλυκό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Μπλε – Γκρι Φασιανός, θηλυκό
Scientific Name: Crossoptilon auritum (Pallas, 1811)
Common Name: Blue Eared Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top