Μπουχώνα, Λαδένια

Τάξη: Μεσογαστερόποδα
Order: Mesogastropoda
Οικογένεια: Tonnidae
Family: Tonnidae
Ονομασία: Μπουχώνα, Λαδένια
Scientific Name: Tonna galea (Linnaeus, 1758)
Common Name: Gian Tun

Scroll to Top
Scroll to Top