Μπούφος

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Γλαύκες – Στριγίδαι
Family: Strigidae
Ονομασία: Μπούφος
Scientific Name: Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Eagle Owl

Scroll to Top
Scroll to Top