Μυοξώς (Eλειόμυς των κήπων)

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Μυωξοί
Family: Myoxidae
Ονομασία: Μυοξώς(Eλειόμυς των κήπων)
Scientific Name: Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Garden dormouse

Scroll to Top
Scroll to Top