Μύδας ή Πράσινη χελώνα

Τάξη: Χελώνια
Order: Testudines
Οικογένεια: Χελωνιίδαι
Family: Cheloniidae
Ονομασία: Μύδας ή Πράσινη Χελώνα
Scientific Name: Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Common Name: Green Sea Turtle

Scroll to Top
Scroll to Top