Μύχος (της Μεσογείου)

Τάξη: Ρινοτρυπόμορφα
Order: Procellariiformes
Οικογένεια: Θυελλοπούλια – Θυελλοδύτες Ρινοτρυπίδαι
Family: Procellariidae
Ονομασία: Μύχος (της Μεσογείου)
Scientific Name: Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827)
Common Name: Manx Shearwater

Scroll to Top
Scroll to Top