Μύχος του Ατλαντικού

Τάξη: Ρινοτρυπόμορφα
Order: Procellariiformes
Οικογένεια: Θυελλοπούλια – Θυελλοδύτες Ρινοτρυπίδαι
Family: Procellariidae
Ονομασία: Μύχος του Ατλαντικού
Scientific Name: Puffinus puffinus (Brunnich, 1764)
Common Name: Manx Shearwater

Scroll to Top
Scroll to Top