Νανοβουτηχτάρι, χειμερινό πτέρωμα

Τάξη: Πυγοποδόμορφα
Order: Podicipediformes
Οικογένεια: Βουτηχτάρια – Πυγοποδίδαι
Family: Podicipedidae
Ονομασία: Νανοβουτηχτάρι, χειμερινό πτέρωμα
Scientific Name: Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Common Name: Little Grebe

Scroll to Top
Scroll to Top