Νανοπρίστης, θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Νανοπρίστης, θηλυκό
Scientific Name: Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Smew

Scroll to Top
Scroll to Top