Νανοσκαλίδρα, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες-Σκολοπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Νανοσκαλίδρα, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Calidris minuta (Leisler, 1812)
Common Name: Little Stint

Scroll to Top
Scroll to Top